Sponsors

Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ONA - ONA 1 uit de competitie

3 maart 2022 21:00


Na alle commotie (in de club en in het AD) van de afgelopen week heeft het bestuur de behoefte om een verklaring te geven aan onze leden.

Tijdens de Corona beperkingen en maatregelen mochten we lange tijd niet voetballen en niet trainen. Natuurlijk gaat dat ten koste van de condities van sporters. Als sportman en spelend in de 1e klasse zou je dan individueel moeten werken aan je conditie.  

Na enige tijd mocht er weer beperkt getraind worden in kleine groepjes. En weer later mocht er weer normaal met een hele groep getraind worden. Maar inmiddels waren er binnen ONA 1 selectiespelers die weinig animo hadden om naar de trainingen te komen. Diverse spelers waren niet meer te motiveren door de technische staf. Er waren wekelijks te weinig spelers om een wedstrijdgerichte training af te werken. 

De afspraak binnen de ONA 1 selectie is dat spelers die niet trainen ook niet kunnen voetballen. Toen er weer gevoetbald mocht worden kon de trainer maar moeilijk een 1e klasse waardig elftal op de been krijgen omdat de trainingsopkomst zeer teleurstellend was.  Om toch te kunnen spelen is een beroep gedaan op spelers van ONA 2, JO19-1 en JO17-1. Ook is hier en daar het een en ander door de vingers gezien en zijn spelers opgesteld uit de ONA 1 selectie die niet hadden voldaan aan het aantal verplichte trainingen. We waren ons ervan bewust dat dit een wissel zou trekken op de hele vereniging maar wilden er alles aan doen om ONA 1 in de competitie te houden. 

Het bestuur heeft tot driemaal toe met de selectie gesproken om te vragen waar het probleem zit, haar zorgen uit te spreken en telkens de gemaakte afspraken te herhalen. Ook zijn diverse spelers persoonlijk benadert door de technische staf van ONA 1. Helaas heeft dit niet mogen leiden tot een betere motivatie en een betere trainingsopkomst. Mede door tegenvallende resultaten, blessures en een slechte conditie was het niet meer mogelijk een representatief elftal bijeen te krijgen. Toen op dinsdag en donderdag de training werd afgewerkt door 4 spelers hebben we de knoop door moeten hakken. Het bestuur heeft moeten besluiten om het 1e elftal uit de competitie terug te trekken. Deze beslissing valt ons bijzonder zwaar maar we konden niet anders. Zonder voldoende spelers kan er niet gevoetbald worden. Voor het eerst in onze geschiedenis hebben we het eerste elftal moeten terugtrekken. 

Het bestuur is van mening dat een aantal spelers en ook de trainer medeverantwoordelijk zijn voor de ontstane situatie. Per direct is afscheid genomen van de trainer van ONA 1. De lage trainingsopkomst, het ontbreken van drijfveer en passie, geen pogingen doen om weer fit te worden waren voor het bestuur reden om de voor deze malaise verantwoordelijke spelers een brief te sturen. Hierin werd kenbaar gemaakt dat het 1e elftal werd teruggetrokken uit de competitie en dat het bestuur de betreffende spelers daarvoor verantwoordelijk houdt. Het bestuur heeft het lidmaatschap van de verantwoordelijke spelers per direct beëindigd. Hiermee heeft het bestuur willen aangeven dat wat is gebeurd het ergste is wat de club had kunnen overkomen. De club is onthoofd, ons vlaggenschip is tot zinken gebracht, welwillende medespelers zijn gedupeerd, vrijwilligers zijn in hun hemd gezet, de sponsoren zijn ondankbaar behandeld, beloftes zijn niet nagekomen en de club is opgezadeld met een hoge boete van de KNVB en zal neveninkomsten moeten missen. Kortom: er is volledig voorbijgegaan aan alle normen en waarden die wij als bestuur zo belangrijk vinden. 

Natuurlijk is er behoorlijk wat ophef ontstaan en zijn hier en daar emoties hoog opgelopen. Er zijn al gesprekken gevoerd maar de situatie is nog erg vervelend en lastig. Toch hoopt het bestuur dat de rust weer terugkeert. Naar aanleiding van een heftig overleg met de overgebleven spelers van de selectie en technische staf heeft het bestuur besloten om de betrokken spelers uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek en hun visie op de ontstane situatie. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!