Introductie - vv Ona

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Introductie

Introductie

vv ONA  biedt haar leden en haar gasten een sportieve en veilige omgeving waarin plezier in het voetbal en presteren hand in hand gaan. De primaire verantwoordelijkheid voor sportiviteit en respect (op en rond de velden) ligt bij de trainers en begeleiders.  

De coördinator van elke leeftijdsgroep is voor het kader het eerste aanspreekpunt.  

Van ouders en/of verzorgers verwacht vv ONA een actieve bijdrage in de vorm van voorbeeldgedrag. De algemeen geaccepteerde omgangsvormen zijn daarbij het uitgangspunt. 

Spelers, ouders en alle betrokkenen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en kunnen daarop worden aangesproken.
Positief gedrag wordt beloon
d, negatief gedrag wordt niet geaccepteerd. 
gedragslijn

 
De vertrouwenspersonen Sportiviteit & Respect zijn momenteel vacant. De toekomstige commissieleden zullen de opdracht krijgen om dit thema binnen de club (verder) weer op te pakken en verder vorm te geven en het kader te ondersteunen bij de invulling van het beleid en afspraken. Zij geven invulling aan de gedragscode en dragen zorg voor de communicatie van het gewenste gedrag (lees gedragscode vv ONA) 

 

Zij laten zich inspireren door het beleid cq richtlijnen van de KNVB. Hierbij vinden ze het wel belangrijk dat de  gedragscode past binnen vv ONA Deze is gericht op het stimuleren van gewenst gedrag bij/van alle betrokkenen.

 
vv ONA kiest voor een positieve benadering, op deze manier willen wij ook naar buiten treden. Wil je mensen kunnen aanspreken op gedrag, dan dienen de “spelregels” vooraf duidelijk te zijn en gecommuniceerd.
 
Ons motto is:
We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen!  

Gedragscode
Binnen de gedragscode richten wij ons op verschillende doelgroepen binnen de vereniging (ouders, spelers, trainers/coaches, publiek, scheidsrechters en evt. bezoekende partij). Binnen deze gedragscode gaan we in op de rechten en plichten van alle betrokkenen en beschrijven het gewenste gedrag.

Afspraken en Procedures worden vastgelegd en voor iedereen inzichtelijk gemaakt. 
Er worden strakke procedures gemaakt rond (het voorkomen van) incidenten, ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Sancties zijn mogelijk, maar zeker binnen de jeugd gericht op preventie cq voorkoming van herhaling. 
 
Heeft u ideeën, vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. Spreekt u ons gerust aan.Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!