Cookie beleid vv Ona

De website van vv Ona is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode

Gedragscode

 

ONA heeft een aparte werkgroep die zich richt op Sportiviteit & Respect binnen de vereniging. Deze werkgroep heeft als doel een veilige en sportieve omgeving te creëren voor haar leden en bezoekers. 

Wij kiezen voor een positieve benadering. Op een positieve manier willen wij ook naar buiten treden. Wil je mensen kunnen aanspreken op gedrag, dan dienen de “spelregels” vooraf duidelijk te zijn en gecommuniceerd.  

 

Ons motto is:   We zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen! Image

 

In de gedragscode richten wij ons tot verschillende doelgroepen binnen de vereniging: ouders, spelers, trainers/coaches, publiek, scheidsrechters en de bezoekende partij.  
In de gedragscode gaan we in op de rechten en plichten van alle betrokkenen en beschrijven het gewenste gedrag.  

 

Afspraken en procedures zijn ook vastgelegd. We plaatsen die op de website zodat iedereen die kan lezen. 

Met procedures willen we incidenten en ongewenst gedrag voorkomen. Ongepast gedrag accepteren we niet binnen V.V. ONA.  

 

 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE 

  • Het inzichtelijk maken van gewenst gedrag binnen de vereniging. 
  • Sportiviteit en Respect bevorderen. 
  • Het respect vol omgaan met een ieder. 
  • Het verhogen van de sfeer binnen de vereniging. 
  • Meer speelgenot/plezier kweken bij het beoefenen van de voetbalsport. 
  • Het terugdringen van het aantal gele en rode kaarten. 
  • Het terugdringen van ontstane kosten ten gevolgen van vernielzucht/wangedrag. 
  • Het verbeteren van het imago van v.v. ONA 

 
BASISVOORWAARDEN  

We hebben basiswaarden opgesteld. Deze vormen de basis waarop v.v. ONA is gebouwd en ze vormen een belangrijke richtlijn voor ons dagelijks denken en doen. 

 

De basiswaarden zijn:    PLEZIER    RESPECT    BETROKKENHEID    SPORTIVITEIT 

  

 1. PLEZIER 

 • Wij willen winnen, maar hebben vooral plezier. 

 • Wij winnen met zijn allen en verliezen met zijn allen. 

 • We zijn trots op onze vereniging ONA. 

 • We moedigen onze spelers positief aan.

  

 1. ImageRESPECT 

 • Wij behandelen iedereen gelijk binnen en buiten het veld. 

 • Wij behandelen iedereen met fatsoen. 

 • Wij discrimineren en schelden niet. 

 • Wij respecteren het kantine-reglement (bepalingen over roken en alcohol). 

 • Wij gaan normaal om met onze en andermans eigendommen (accommodatie en materiaal). 

 

 1. BETROKKENHEID 

 • Wij geven het goede voorbeeld en corrigeren elkaar op ongewenst gedrag. 

 • Wij ontvangen de tegenstander hartelijk en treden op als gastheer. 

 • Ouders/leden helpen de vereniging bij het uitvoeren van ondersteunende diensten, zoals rijden naar uitwedstrijden, jeugdwedstrijden fluiten en oudertaken (bijv. wedstrijdverslagen schrijven voor de website en ondersteunen bij activiteiten) 

 

 1. SPORTIVITEIT 

 • Wij spelen het spel volgens de regels en respecteren de beslissingen van de scheidsrechter. 

 • Fair Play staat bij vv ONA hoog in het vaandel. 

 • Ouders/supporters ondersteunen spelers en trainer/leider op positieve wijze. 

 • Na de wedstrijd bedanken we de tegenpartij. 

 

GEDRAGSCODE 

De gedragscode geldt voor iedereen. Voor alle leden, bestuur en commissieleden, trainers, leiders, scheidsrechters, toeschouwers, spelers, ouders en verzorgers, publiek en bezoekende partij. 

Hieronder noemen we de doelgroepen en welk gedrag v.v. ONA van hen verwacht. 

 

 1. Spelers  

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstander. 

 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels. 

 • Fair Play is belangrijk. 

 • Aanvaard de beslissingen van scheidrechters. 

 • Beïnvloed de (assistent) scheidrechter niet door onbehoorlijke taal of ongewenst gedrag (in woord en /of gebaar). 

 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 

 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent. 

 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. 

 • Wijs je medespelers op onsportief of onplezierig gedrag. 

 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders. 

 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend. 

 • Houdt zich aan de teamafspraken (op tijd komen, afmelden bij afwezigheid, juiste tenue) 

 • Eventuele opgelegde sancties en/of boetes vanuit de KNVB en /of vereniging komen ten lasten van de veroorzaker(s). Zie boetereglement 2020-2021

 • Legt verantwoording af aan de trainer of leider nav afwezigheid of eventuele incident. 

 • Heeft notie van het contributie – en boetereglement, gedragscode en procedure “Hoe te handelen bij incidenten”.  

 

 1. Ouders en verzorgers 

 • Forceer een kind, dat geen interesse toont, nooit om deel te nemen aan een sport 

 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. 

 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers. 

 • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd. 

 • Steun een kind en benader de positieve acties ook bij een verloren wedstrijd. 

 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor een goed spel van beide teams. 

 • Val een beslissing van een scheids- en grensrechter niet af en accepteer zijn inzet en beslissingen. 

 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek ongewenst gedrag tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen 

 • Erken de waarde en het belang van alle vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 

 • Lever een bijdrage aan het vrijwilligerswerk binnen v.v. ONA 

 • Eventuele opgelegde sancties en/of boetes vanuit de KNVB en /of vereniging komen ten lasten van de veroorzaker 

 • Heeft notie van het contributie – en boetereglement, gedragscode en procedure “Hoe te handelen bij incidenten”.  

 

 1. Trainers/ leiders 

 • Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongens / meisjes ook andere interesses hebben. 

 • Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn, waar iedereen zich aan moet houden. 

 • Iedereen heeft recht op dezelfde speeltijd. 

 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. 

 • Beloon gewenst gedrag, spreek anderen aan op ongewenst gedrag. 

 • Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren. 

 • Bevorder teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander. 

 • Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. 

 • Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof bij gewenst gedrag. 

 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen. 

 • Eventuele opgelegde sancties en/of boetes vanuit de KNVB en /of vereniging komen ten lasten van de veroorzaker 

 • Legt verantwoording af,middels het incidentenformulier, bij een incident rondom een training of wedstrijd. 

 • Conformeert zich aan het technisch beleid/afspraken binnen ONA. 

 • Trainer en leider hebben samen de verantwoording speelgerechtigde spelers op te stellen. 

 • Hebben vroegtijdig meldplicht over evt afzegging van een wedstrijd bij de coördinator.  

 • Heeft notie van het contributie – en boetereglement, gedragscode en procedure “Hoe te handelen bij incidenten”.  

 

 1. Scheidsrechters/officials 

 • Pas de regels aan het niveau en leeftijd van de spelers aan. 

 • Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen. 

 • Maakt vooraf kennis met de teams, met als doel hogere acceptatie te creëren 

 • Zorg ervoor dat zowel binnen als buiten het speelveld uw gedrag sportief is. 

 • Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel. 

 • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 

 • Voor schelden, agressief gedrag, discriminatie en het K-woord hanteer een zero tolerance opstelling. 

 • Moedig veranderingen van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de deelname ‘tot plezier en vermaak”leiden (jongste pupillen). 

 • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van spelregels en groei en ontwikkeling van jongeren. 

 • Heeft notie van de procedure “Hoe te handelen bij incidenten” 

 

 1. Toeschouwers 

 • Denk eraan dat de jeugd voor haar plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak. Het zijn geen mini profsporters. 

 • Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials. 

 • Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd. 

 • Toon respect voor tegenstander/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn. 

 • Veroordeel elk gebruik van geweld. 

 • Respecteer de beslissing van de scheids- en grensrechter. 

 • Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel- wedstrijdbepalingen te houden. 

 • Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

 

 1. Bezoekende partij 

 • Krijgt bij aankomst informatie over kleedkamer indeling, veld, huisregels. 

 • Accepteert de inzet van de vrijwilligers van vv ONA 

 • Respecteer de beslissing van de scheids- en grensrechter. 

 • Bij ongewenst gedrag en/of incidenten vragen wij de bezoekende partij een incidentenformulier in te vullen. 

 

 1. Bestuur 

 • Voert beleid dat gericht is op sportiviteit / fair play binnen de vereniging en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. 

 • Evalueert het beleid periodiek en stuurt waar nodig bij. 

 • Stelt kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc. 

 • Zorgt ervoor dat ouders, trainers,sponsors, deelnemers, vrijwilligers en ieder ander zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot Sportiviteit en Respect. 

 

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband verblijven. Dus ook bij uitwedstrijden, voetbalkampen en uit- toernooien. 

Kortom, ze gelden bij iedere activiteit, die door of voor de vereniging wordt georganiseerd.

 

 SANCTIES  

Het bestuur is  bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden niet voldoen aan de verplichtingen van de leden, zoals vastgelegd in deze gedragscode. Sancties kunnen bestaan uit: 

 • Berisping 

 • Uitsluiting van wedstrijden 

 • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 

 • Royement 

Hoe te handelen bij incidenten staat beschreven in de procedure “Hoe te handelen bij incidenten”. Bij incidenten en/of gele en rode kaarten kennen wij een boetereglement. 

Bij het opleggen van eventuele sancties wordt de handleiding “tuchtzaken amateurvoetbal van dat seizoen” als leidraad gebruikt. De procedures, handleiding en reglementen staan op de website van ONA.l  

 

Bij eventuele boetes opgelegd door de KNVB, wordt de recenste boetereglement  vv ONA in acht genomen. 

 

 TOT SLOT 

v.v. ONA gaat er vanuit dat iedereen met deze gedragscode voldoende is geïnformeerd en zodat we met deze gedragscode de sociale omgang binnen de vereniging te waarborgen en te verbeteren. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze gedragscode, kunt u zich wenden tot één of meer leden van de werkgroep Sportiviteit & Respect of tot het hoofdbestuur van de vereniging

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!