Boete reglement - vv Ona

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Boete reglement

Boete reglement

Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht van individuele tuchtzaken en 

verenigingstuchtzaken. Op het overzicht individuele tuchtzaken staat per lid de aard van de 

tuchtzaak en de administratiekosten die daar aan zijn verbonden. Deze administratiekosten 

worden direct ten laste gebracht in de rekening-courant van onze vereniging en de 

vereniging belast deze door aan het betreffende lid. 

 

Op het overzicht verenigingstuchtzaken staan tuchtzaken vermeld die niet aan een 

individueel lid kunnen worden toegewezen. Het bestuur beslist per geval of deze zaken 

moeten worden doorbelast of niet. 

 

Enkele voorbeelden van boetes zijn: 

Individuele: Gele en rode kaarten, 

Vereniging: het niet opkomen als team bij wedstrijden, het staken van de wedstrijd, het niet (tijdig) inleveren van de wedstrijdformulieren, het niet (tijdig) inleveren van verweerschriften of niet speelgerechtigde spelers op een wedstrijd formulier 

De hoogte van de boete of administratiekosten is afhankelijk van de ernst van de overtreding en wordt door de KNVB vastgesteld. Als uitgangspunt geldt vanaf heden te alle tijde: de overtreder betaalt! 

. 

  • Een door de KNVB opgelegde boete aan een speler, trainer en/of leider dient door deze zelf te worden voldaan.  

  • Leden die aan de vereniging een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van iedere boete die door de KNVB is opgelegd.  

  • Is de boete opgelegd aan het team, dan zijn de betreffende spelers van dat team ieder voor een gelijk deel verantwoordelijk voor de betaling van die boete. Het betreft dan de spelers die op het wedstrijdformulier staan vermeld.  

  • Leden die aan de vereniging geen machtiging hebben afgegeven ontvangen van iedere boete die door de KNVB is opgelegd een factuur met een toeslag van € 2,50 

  • Leden zijn verplicht tijdig de door de vereniging doorbelaste KNVB-boetes te betalen, anders wordt de betreffende speler uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten van de vereniging 

  • De uitsluiting wordt opgeheven als de boete is voldaan.  

  • De penningmeester is namens het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de boetereglement of een door het bestuur te benoemen plaatsvervanger.  

  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur 

 

Rode kaart 

Bij een rode kaart (verwijdering van het veld) is er per definitie sprake van ongewenst gedrag en dient er een incidentenformulier ingevuld te worden. Op een rode kaart volgt automatisch minimaal 1 wedstrijd schorsing vanuit ONA (ongeacht de sanctie opgelegd vanuit de KNVB). 

 

Beroepsprocedure 

Indien een lid het niet eens is met de door de KNVB opgelegde boete kan hij/zij daar tegen in 

beroep gaan (bijvoorbeeld rode kaart). Ook alle kosten die voortvloeien uit een 

beroepsprocedure zullen aan het betreffende lid worden doorbelast. 

 

Boetereglement 

Het boetereglement wordt jaarlijks bij aanvang van het seizoen opnieuw vastgesteld.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!