Cookie beleid vv Ona

De website van vv Ona is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging ONA

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging ONA

Waarom deze richtlijn?

Geen enkele amateurvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen onze vereniging hebben we hier al een aantal jaren mee te maken. Het aantal vrijwilligers loopt terug en we moeten steeds meer zelf doen als vereniging, waardoor de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt.

Om te voorkomen dat dit op termijn echt consequenties heeft voor het voortbestaan van onze vereniging heeft het hoofdbestuur besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap van onze vereniging.

Hiermee bereiken we dat we samen zorg dragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging zodat het voortbestaan van de vereniging wordt gewaarborgd.

Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ zorgen we ervoor dat het plezier in de vrijwilligersfuncties en –taken blijft, zodat de continuïteit van de vereniging niet in het geding komt. Wij rekenen er op dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt die hij of zij kan nemen, zodat we met elkaar onze mooie vereniging in stand houden.

Het uitgangspunt daarbij is dat we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken en dat de ONA-identiteit boven alles blijft bestaan.

Samenwerken

Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Samenwerken, samen de vereniging opbouwen, onderhouden en samen succesvol zijn.

Omdat de vrijwilligers het fundament van ONA vormen is het van groot belang dat er een gedegen vrijwilligersbeleid bestaat. Door de groei, die we als vereniging nog steeds doormaken, en het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, zijn wij binnen onze vereniging genoodzaakt tot het opzetten van het vrijwilligersbeleid.

Zo’n goed en gedragen vrijwilligersbeleid neerzetten kost tijd. De eerste veranderingen zijn inmiddels doorgevoerd. Zo vullen alle nieuwe leden een Intakeformulier in en geven hierop aan welke vrijwilligerstaak ze kunnen gaan vervullen.

Communicatie

Via de website www.vvona.nl zal de vrijwilligerscommissie de leden regelmatig op de hoogte brengen van de doorgevoerde veranderingen door het uitbrengen van een nieuwsbrief.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van dit vrijwilligersplan zijn eenvoudig:

  1. Je MAG lid worden van ONA;
  2. Je hebt dan RECHT op het trainen en het spelen van wedstrijden;
  3. Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van ONA.

Zijn er vragen of opmerkingen dan hoort de vrijwilligers commissie die graag. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected]. Je kunt ze natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.

Op wie heeft dit plan betrekking?

Het vrijwilligersbeleid heeft betrekking op alle spelende leden van vv ONA. We maken dan onderscheid tussen functies en taken:

  • Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld commissielid, trainer, jeugdleider etc.);
  • Vrijwilligerstaak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid één of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die een meer incidenteel karakter hebben (bijvoorbeeld bardienst, keukendienst, zaterdag- of zondagdienst, scheidsrechter ed).

Welke bijdrage verwacht ONA?

Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 12 uur per seizoen een vrijwilligerstaak uit te voeren.

Uitgangspunt van het vrijwilligersplan is dat ieder spelend lid, dan wel de ouder(s) of verzorger(s) van de jeugdleden (JO19 t/m JO8), tenminste één vrijwilligersfunctie uitvoert, of enkele vrijwilligerstaken vervult.

Jeugdleden van 14 jaar en ouder (die spelen dus in de JO15 of hoger) kunnen in plaats van hun ouder(s) of verzorger(s) een vrijwilligerstaak of taakplicht vervullen, met uitzondering van een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Daarvoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Jeugdleden (tot en met 18 jaar) kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen maar juridisch gezien zijn het hun ouder(s) of verzorger(s) die als wettelijke vertegenwoordiger van het actieve lid verantwoordelijk worden gesteld voor het invullen van de vrijwilligerstaak van de vereniging.

Alle spelende leden binnen een gezin worden geacht een taak of functie te vervullen.

Wat kunt u van ONA verwachten?

ONA verzorgt opleidingen op diverse gebieden zodat vrijwilligers een goede invulling aan hun functie of taak kunnen geven. Denk hierbij aan trainers- en scheidsrechtercursussen en opleidingen voor de kantine. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de commissie waartoe de functie of de taakplicht behoort.

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!