Cookie beleid vv Ona

De website van vv Ona is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Spelregels Vrijwilligerswerk

Spelregels Vrijwilligerswerk

De volgende regels met betrekking tot het vervullen van een vrijwilligerstaak- of functie gelden vanaf 1 juli 2020.

 1. Ereleden zijn vrijgesteld van het aangaan van een vrijwilligersfunctie;
 2. Leden die een vrijwilligersfunctie uitoefenen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het uitoefenen van een vrijwilligerstaak. Indien de uitoefening van de vrijwilligersfunctie wordt beëindigd, zal de vrijwilligerscommissie besluiten of aanvullende vrijwilligerstaken dienen te worden uitgeoefend;
 3. De betreffende coördinator stelt een schema op voor het hele seizoen, met uitzondering van de scheidsrechters. De scheidsrechters worden wekelijks ingedeeld en krijgen via de Wedstrijdzakenapp van de KNVB bericht wanneer zij een wedstrijd moeten fluiten;
 4. Als een vrijwilligersfunctie/-taak eenmaal is ingeroosterd, dan kan men dit niet meer afzeggen. Ook niet bij onverwachte verhindering. U dient zelf voor vervanging te zorgen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. De oorspronkelijk ingeroosterde vrijwilliger blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor de functie of taakplicht;
 5. Indien meer leden zich aanmelden voor een vrijwilligerstaak / -functie dan benodigd, zal de datum van aanmelden voor de vrijwilligerstaak /-functie leidend zijn voor het toekennen aan een lid;
 6. Ruilen kan uitsluitend indien beide vrijwilligers dit per e-mail of app bevestigen aan de betreffende commissie/coördinator;
 7. De periode voor het verrichten van de vrijwilligerstaken loopt van 1 juli tot 30 juni van ieder jaar;
 8. In geval van (persoonlijke) calamiteiten dient u te allen tijde de commissie/coördinator waaronder de taakplicht valt te informeren. Dat betekent niet dat u daarmee gevrijwaard bent van eventuele sancties;
 9. Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald;
 10. Maatschappelijke stages van scholieren kunnen worden gebruikt voor het vervullen van een vrijwilligerstaak voor ONA. Hierbij bepaalt de vereniging de te verrichten taak. Niet de school of de scholier. De vereniging biedt op voorhand geen begeleiding aan van de stage van de betreffende scholier;
 11. De betreffende commissie waarvoor de vrijwilligersfunctie/-taak geldt, zal een registratie bijhouden van de aanwezigheid van de vrijwilliger op de ingeroosterde momenten;
 12. Bij het niet op komen dagen voor de ingeroosterde taak zal een boete aan de vrijwilliger worden opgelegd. De hoogte van de boete is progressief, dat wil zeggen: bij de eerste keer bedraagt deze boete € 15,-, bij de tweede keer bedraagt de boete € 25,- en bij de derde keer bedraagt de boete € 35,-;
 13. Het maximale boetebedrag bedraagt per seizoen € 75,-; 
 14. Indien boetegelden en/of vrijwilligersbijdrages niet betaald worden, is het bestuur gerechtigd de speler niet speelgerechtigd te verklaren;
 15. Vrijwilligers die menen in omstandigheden te verkeren geen invulling aan de verplichting te kunnen geven, kunnen dit met onderbouwing aan het bestuur kenbaar maken. Het bestuur is bevoegd hier een besluit in te nemen;
 16. Alle leden hebben tot 1 oktober van een seizoen de mogelijkheid en tijd om aan te geven welke vrijwilligerstaak of -functie zij in het lopende seizoen willen vervullen. Indien geen keuze wordt gemaakt of wordt afgezien van het vervullen van een taak of functie, zal een financiële vrijwilligersbijdrage in rekening worden gebracht. De vrijwilligersbijdrage bedraagt € 100,00 per seizoen en zal rond 1 oktober worden geïnd.
 17. De sanctiemaatregelen gelden tevens bij verzuim van functie of taak door een ouder/verzorger van een jeugdlid. De ouder/verzorger blijft hiervoor verantwoordelijk;
 18. Geïnde gelden worden voor algemene doelen binnen de vereniging aangewend;
 19. Het bestuur, de vrijwilligerscommissie of betreffende commissie waaronder de te verrichtte taak valt,  zullen er op toezien of de functie of taak naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Taken die niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd kunnen leiden tot het niet laten gelden van de vrijwilligerstaak;
 20. Het bestuur zal toezien op een goede naleving van het vrijwilligersplan en is te allen tijde gerechtigd het vrijwilligersplan, daar waar nodig, bij te stellen en/of de hoogte van de sanctiebedragen te herzien.
 21. Bij onduidelijkheden en/of dispuut is het besluit van het hoofdbestuur bindend.

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!