Cookie beleid vv Ona

De website van vv Ona is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiereglement (1 juli 2022)

Contributiereglement (1 juli 2022)

Contributiereglement vv ONA

Inleiding

Leden zijn volgens de statuten en het huishoudelijk reglement verplicht tot het betalen van contributie. Naast leden kent de vereniging ook donateurs. Deze groep heeft zich verplicht volgens de statuten en het huishoudelijk reglement, tot het voldoen van een jaarlijkse bijdrage.

Leden die de contributie niet (tijdig) betalen, worden uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is.

Donateurs die niet op tijd hun jaarlijkse bijdrage voldoen, zullen worden uitgeschreven als donateur.

Bij spelers tot 19 jaar is de leeftijd van een lid op 01-01 van een jaar is bepalend voor de van toepassing zijnde contributiecategorie.

Het incasseren van de contributie en de jaarlijkse bijdrage gebeurt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur. 

Het inschrijfgeld, per aanmelding, dat is vastgesteld door de algemene vergadering, wordt bij de 1e contributiebetaling in rekening gebracht.

Contributiebedragen vanaf seizoen 2021/2022

Soort lid

Contributie

Inschrijfgeld (eenmalig)

Spelend lid – senior

(vanaf 19 jaar)

€ 255,00 per jaar

€ 10,00

Spelend lid - JO15 tm JO19

(14 tm 18 jaar)

€ 215,00 per jaar

€ 10,00

Spelend lid – JO11 tm JO14

(10 tm 13 jaar)

€ 200,00 per jaar

€ 10,00

Spelend lid – JO8 tm JO10

(7 tm 9 jaar)

€ 185,00 per jaar

€ 10,00

Spelend lid – Ministars

(6 jaar)

€ 135,00 per jaar

€ 10,00

Kabouter 

(4 en 5 jaar)

€  27,50 per sessie 

 

Niet-spelend lid

€ 100,00 per jaar

€ 10,00

35+ veteranen

€ 110,00 per jaar

€ 10,00

Donateur

€   50,00 per jaar

 


De contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage dienen ieder jaar te worden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast kan de Algemene Ledenvergadering op advies van het bestuur jaarlijks besluiten om de contributiebedragen en de jaarlijkse bijdrage aan te passen als de situatie daar om vraagt.

Indien 4 leden uit één gezin (zelfde adres) lid zijn, hoeft geen contributie meer te worden voldaan voor het jongste lid uit het gezin. Uitgesloten van het betalen van contributies zijn alleen erevoorzitters en ereleden. Na het overlijden van het erelid blijft de weduwe automatisch lid. Dit gebeurt tot de weduwe/weduwnaar aangeeft geen prijs te stellen op de voortzetting.

Elk kaderlid die een functie verricht in het bestuur of binnen de secties jeugd en senioren is minimaal niet spelend lid.

Alle betaalde krachten (trainers en verzorgers) zijn minimaal niet spelend lid van de  vereniging. Gediplomeerde trainers hebben automatisch een KNVB relatienummer. Een clubscheidsrechter bij de junioren en de senioren dient minimaal niet spelend lid te zijn van de vereniging. Bij het invullen van het wedstrijdformulier moet een scheidsrechter zijn relatienummer invullen. Bij de pupillen is dit niet het geval. Ook een hulptrainer hoeft geen lid te zijn.

Een grensrechter dient ook minimaal niet spelend lid te zijn. Hij is aanspreekpunt voor de scheidsrechter en heeft zijn verantwoordelijkheden tijdens de wedstrijden. Een van de leiders bij een team dient ook minimaal niet spelend lid te zijn. Hij/zij is verantwoordelijk voor zijn/haar team. Het wedstrijdformulier moet correct ingevuld worden en hij/zij is het aanspreekpunt voor de wedstrijdcoördinator, de scheidsrechter en de KNVB.

Aanvang lidmaatschap

Iedereen die lid wil worden van vv ONA kan zich via het aanmeldingsformulier op de website www.vvona.nl -> Lidmaatschap -> Inschrijfformulier, aanmelden. Na het invullen van het formulier en zodra plaatsing mogelijk is, wordt contact met u opgenomen en vindt een kort intakegesprek plaats. Hierin worden ook afspraken gemaakt over het meetrainen en voetballen bij vv ONA. Alleen volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling worden genomen.

Incasso via ClubCollect

Begin september wordt via Club Collect een mail gestuurd met een link naar een persoonlijke betaalpagina.

De contributie, eventuele boetes en de vrijwilligersbijdrage worden geïnd via ClubCollect.

Eventuele behaalde boetes zullen na afloop van het kwartaal in rekening worden gebracht. Lidmaatschappen die na 1 september worden aangegaan, ontvangen de mail met het betaalverzoek op een later tijdstip.

Spelende leden hebben tot 1 oktober de tijd het vrijwilligersrooster via de Voetbal.bl-app in te vullen of aan te geven dat zij een vrijwilligersfunctie zullen gaan bekleden. Indien op 1 oktober de benodigde 12 punten niet is gererveerd, wordt de vrijwilligersbijdrage van € 100,00 in rekening gebracht. De bijdrage wordt in rekening gebracht via ClubCollect.

Met ingang van 1 juli 2021, vindt de inning van de contributie plaats via ClubCollect. Leden, niet-spelende leden en donateurs hebben de keus om de contributie in termijnen te betalen (altijd via een automatische incasso) of in een keer (meerdere betaalmogelijkheden). Voor iedere termijn wordt € 1,00 incassokosten in rekening gebracht.

Betaling contributie door derden

Alleen betalingsafspraken tussen de penningmeester van ONA en een lid zijn geldig. Betalingsafspraken waarbij de penningmeester niet is betrokken zijn niet geldig.

De contributie kan alleen via ClubCollect worden voldaan.

Termijnbetaling

Met ingang van 1 juli 2021 kun je als lid, niet-spelend lid en donateur zelf bepalen in hoeveel termijn je de contributie wilt betalen. Je geeft dit door op je persoonlijke betaalpagina in ClubCollect. In de mail die je ontvangt over de betaling van de contributie lees je hier meer over.

Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij een automatische incasso.

Per termijn wordt € 1,00 in rekening gebracht.

Incassoprocedure

Alle leden, niet-spelende leden en donateurs wordt aan het begin van het seizoen via een mail, SMS of brief verzocht aan te geven hoe dit seizoen de contributie betaalt zal worden. Het verzoek is om dit binnen 12 dagen door te geven. Na deze 12 dagen volgt een tweede betaalverzoek. Indien dan nog geen keus is gemaakt of een betaling is gedaan volgt de 1e herinnering.

Bij stornering van een opgegeven automatische incasso ontvang je een boete van € 3,50 per storno.

 

1e Herinnering - niet meer trainen en niet meer voetballen

Bij een niet tijdige betaling van de contributie zal het betreffende lid meegaan in het traject van de 1e herinnering. Opnieuw ontvang je een verzoek de contributie te betalen.

Verder gevolg bij de late betaling is:

Dat de speler geschorst wordt. Dit betekent dat het lid per direct is uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten tot het verschuldigde bedrag betaald is.


2e Herinnering  

Betaalt het lid de contributie en/of de boete niet binnen de aangegeven zeven dagen, dan volgt er automatisch een schorsing. De penningmeester geeft dit door aan betrokken commissies, coördinatoren en kaderleden. Pas nadat het lid de achterstallige contributie en boetes volledig heeft voldaan, wordt de schorsing opgeheven.

De boete voor een tweede herinnering bedraagt € 3,00

 

3e Herinnering  - beëindiging lidmaatschap

Na ontvangst van de derde herinnering wordt het lidmaatschap van de vereniging beëindigd. Mocht een lid zich weer aanmelden, dan dient eerst de openstaande contributieschuld te worden voldaan, inclusief de opgelegde boetes. Daarnaast dient ook de rest van de contributie van het huidige seizoen ineens te worden voldaan, inclusief inschrijfgeld.

De boete voor een derde herinnering bedraagt € 4,00

Beëindiging van het lidmaatschap en contributiebetaling

Wanneer her lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 15 juni via het opzegformulier op de website.

De belangrijkste reden voor per het einde van het seizoen is, dat vv ONA in veel gevallen al voor een heel seizoen kosten heeft gemaakt. Denk aan het verplichte lidmaatschap van de KNVB, het huren van velden of aangaan van kaderverplichtingen. Alleen in bijzondere situaties kan, na overleg met de penningmeester, door het bestuur worden besloten om van deze regeling af te wijken.

Informatieverstrekking

De penningmeester informeert bij wanbetaling en opgelegde schorsing alle belanghebbende tijdig zoals daar zijn:

Betrokken lid en wettelijke vertegenwoordigers (ouders/verzorgers) bij een jeugdlid;

  • Begeleiders;
  • Bestuur en betrokken commissies;
  • Andere betrokken partijen, dit ter beoordeling van de penningmeester.

De penningmeester maakt periodiek melding van de behandelde zaken en opgelegde schorsingen.

Dit contributiereglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking op 1 juli 2022.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!